Ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu

Me haluamme pitää PopSocketsin sellaisena yrityksenä, joka ajaa aidosti hyviä asioita parantamalla jatkuvasti planeetan ja kaikkien sitä asuttavien elävien olentojen terveyttä sekä hyvinvointia. Tiimimme on sitoutunut ajamaan pitkäkestoista, positiivista ympäristö- ja sosiaalista muutosta tekemällä yhteistyötä johtavien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa, uhraamalla aikaansa vapaaehtoistyölle merkityksellisissä projekteissa sekä pyrkimällä tekemään toimitusketjustamme mahdollisimman ympäristöystävällisen ja eettisen. Pyrimme minimoimaan tuotteidemme vaikutukset ympäristöön ja eläimiin sekä maksimoimaan työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvoinnin. Haluamme myös mobilisoida miljoonat uskolliset, sitoutuneet asiakkaamme, innovatiivisen globaalin tiimimme ja operatiivisen asiantuntemuksemme tämän vision toteuttamiseksi.

Ympäristö

Työskentelemme parhaillaan ahkerasti lisätäksemme ympäristöystävällisten materiaalien määrää tuotteittemme valmistuksessa ja pakkauksissa, ja olemme edistyneet merkittävästi jäte- ja päästömäärien vähentämisessä.

PopGrip Plant with the different components made of 56% corn startch, 52% canola oil, 70% castor beans.

Ihmisoikeudet

PopSockets pyrkii takaamaan, että jokaista henkilöä, joka osallistuu tuotteittemme valmistukseen – valmistuslaitoksen tuotantolinjalta yhtiön pääkonttoriin – kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkuudella.

PopSockets employee working in the factory.

Henkilöstömme

Heti ovesta sisään astuttaessa on helppo huomata, ettei PopSockets ole aivan keskivertoyhtiö. Toki saamme kiittää siitä upeita tuotteitamme, mutta mikä tärkeintä, kunnia tästä kaikesta kuuluu henkilöstöllemme.

PopSockets employees working hard on their computers.